Huisregels en privacy

Voel u op en top verzorgd bij Belissa Beauty Institute

Belissa Huisreglement

Welcome…

Van zodra u zich inschrijft in ons klantenbestand gaat u automatisch akkoord met de huisregels. Good rules make great friends.
Wanneer u een afspraak maakt, weet zeker dat u deze kan nakomen. Om lange wachttijden te vermijden raden we u aan om tijdig uw afspraak te boeken.

Oops I’m late…

Omdat we graag iedereen proberen te behandelen binnen de afgesproken tijd vragen we u om tijdig op uw afspraak te komen, al onze behandelingen zijn tot op de minuut berekend. Hebt u onderweg een hindernis dan vinden we het altijd aangenaam dat u ons inlicht van uw vertraging. Komt u 15min te laat op uw afspraak dan zal de tijd dat u te laat bent afgetrokken worden van uw behandelingsduur of automatisch geannuleerd en gefactureerd worden indien de tijd niet kan verkort worden zoals bv. voor gelnagels.

Cancellations
Een afspraak kan kosteloos geannuleerd worden door minstens 48uur op voorhand ons te verwittigen. Dit kan via telefoon en email. Uw afspraak is pas geannuleerd na onze bevestiging. Houdt er rekening mee dat we gesloten zijn van zondag dus dan kan er niet geannuleerd worden. Annuleert u uw afspraak niet 48u voor aanvang dan zijn wij genoodzaakt u 50% van de geboekte behandeling aan te rekenen. Afspraken die de dag zelf worden geannuleerd of niet nagekomen zonder annulatie worden u voor 100% aangerekend tot onze grote spijt.
Bij hindernis van uw afspraak kan u iemand anders gelukkig maken door uw afspraak door te geven aan een andere klant. En dit enkel door een telefoontje of email naar ons zoals hierboven vermeld. Zo vermijdt u de extra kosten.

services refund policy
Hoewel we er alles aan doen om onze klanten zo gelukkig mogelijk te maken, zijn alle serviceverkopen definitief. Wij zijn een klein bedrijf en kunnen helaas geen restitutie bieden voor gebruikte of ongebruikte afspraken / sessies voor individuele services, servicepakketten of serviceseries.

Gift cards

Cadeaubonnen kunnen aangekocht worden bij Belissa in de winkel. Ze kunnen worden gebruikt voor elke behandeling of product. Cadeaubonnen moet aanwezig zijn op het moment van aankoop / gebruik. Verloren of gestolen cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld of vervangen. Alle verkopen zijn definitief. Cadeaubonnen zijn één jaar geldig en kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

 

PRODUCT RETURN POLICY

Hoewel onze doelstelling bij Belissa is om ervoor te zorgen dat onze productaanbevelingen voor u werken, reageert uw huid soms niet zoals verwacht. Wij werken met onze klanten samen om de beste producten te kiezen op basis van hun huidverzorgingsbehoeften.

Als u een huidverzorgingsadvies of -behandeling van Belissa hebt ontvangen waar u een negatieve reactie in de vorm van een allergie op hebt, verwelkomen wij uw enigszins gebruikt product te retourneren. Er wordt dan een retour formulier opgesteld naar het productmerk zelf. U kunt een ander product kiezen of een volledige terugbetaling krijgen in de vorm van een tegoedbon. Geld terug is niet beschikbaar. Dit beleid geldt binnen de 48uur na uw behandeling of aankoop. Indien de aankoop op latere termijn gebruikt is geweest mag de productinhoud maximum 10% vermindert zijn, zo niet worden er geen retours aanvaard.

GDPR – PRIVACY POLICY

Belissa, gevestigd te “Burgemeester Frans Desmidtplein 13, Knokke-Heist, België” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://belissabeauty.be

Burgemeester Frans Desmidtplein 13

8300 Knokke-Heist

België

050609633

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Belissa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Foto’s en video materiaal (voor en na behandeling)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@belissabeauty.be dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Belissa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Belissa analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Belissa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Belissa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belissa) tussen zit. Belissagebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Belissa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn: 5 jaar (of zolang u klant bent) > Reden: Facturatie

Personalia > Bewaartermijn: 5 jaar (of zolang u klant bent) > Reden: Facturatie

Adres > Bewaartermijn: 5 jaar (of zolang u klant bent) > Reden: Facturatie

Enzovoort > Bewaartermijn: 5 jaar (of zolang u klant bent) > Reden: Facturatie

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Belissa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beauty Queens BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Belissa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belissa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@belissabeauty.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Belissa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Belissa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@belissabeauty.be. Belissa heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.